New technologies at NG Logic

Recently we have completed a number of projects in Python/Django for our US customers. Our Django teams are getting bigger and bigger, and we encourage our prospect customers to use this technology for their websites. Also we have started development of Android project and expect growth in this segment.

2012-01-25 [ ... ]
Folder

Aplikacje bazodanowe

Aplikacje bazodanowe tworzone są w celu przechowywania i lepszego wykorzystania danych dostępnych w przedsiębiorstwie. Zmniejszają koszty utrzymywania informacji, pozwalają na szybki dostęp do danych, oferują zaawansowane możliwości wyszukiwania, a także łączenia danych i tworzenia raportów.

Od strony technicznej istnieją trzy typy aplikacji bazodanowych, które różnią się dopuszczalną ilością użytkowników  i rozmiarem bazdy danych. Opiszemy teraz krótko każdy z tych typów.

Najprostrzą możliwością jest lokalna aplikacja z wbudowanym systemem baz danych. Są tanie i proste w budowie, łatwe w instalacji i użyciu i mają względnie niskie wymagania sprzętowe (nie wymagają oddzielnego serwera). Dane zwykle mogą być współdzielone przy pomocy współdzielenia dysków sieciowych. Często proste aplikacje tego typu tworzy się w MS Access, ale jesteśmy w stanie dostarczyć oprogramowanie w innych technologiach. Ograniczeniem dla tego typu aplikajcji jest nieduża liczba jednoczesnych użytkowników, kiepska skalowalność i utrudnienie uaktualnienia oprogramowania.

W bardziej zaawansowanej architekturze pojawia się serwer bazy danych, taki jak MS SQL Server czy PostgreSQL, który działa na oddzielnej maszynie w sieci lokalnej. Użytkownicy łączą się ze swoich komputerów z serwerem w celu dostępu do danych przy pomocy aplikacji klienckich. Moga to być zarówno aplikacje uruchamianie lokalnie  (np. do wprowadzania danych) i aplikacje webowe działające na tych samych danych (np. sporządzanie i prezentowanie raportów). Serwer bazy danych może obsłużyć dużą liczbę użytkowników, pozwala na jednoczesny dostęp i rozwiązywanie konfliktów danych, wszystkie operacje są przeprowadzane w ramach jednolitych transakcji, które mogą zostać wycofane jako całość w przypadku błedów w jednym z kroków. Serwer może także wymuszać zachowywanie określonych reguł, co pozwala na zachowanie spójności danych dla wszystkich typów i wersji aplikacji.

W najbardziej zaawansowanej architekturze występuje dodatkowo serwer aplikacji, w którym zaimplementowana jest logika biznesowa aplikacji (reguły zarządzania danymi i przeprowadzane operacje). Serwer aplikacyjny łaczy się z serwerem baz danych i udostępnia zaawansowane operacje na danych, wymuszając ścisłe reguły i wymagania co do tej operacji. Aplikacje użytkowników łączą się z kolei z serwerem aplikacyjnym i pozwalają na wykonywanie operacji na danych przy pomocy wygodnego interfejsu. Ta architektura jest bardzo złożona, ale ma też wiele zalet, między innymi wysoki poziom spójności danych, wysoką skalowalność i pozwala na szybkie i bezpieczne zmiany logiki biznesowej  poprzez zmianę oprogramowania serwera apliakcyjnego. Co więcej, można wykorzystać zarówno aplikacje uruchamiane lokalnie, jak i webowe bez duplikowania logiki biznesowej.

Architektura powinna zostać starannie wybrana po uprzedniej analizie wszystkich uwarunkowań projektu, uwzględniając aktualne i przyszłe wymagania. Chętnie podejmiemy się wstępnej analizy Twojego projektu, zapraszamy do wysłania maila pod adres uslugi@nglogic.com.


 
copyright (c) NGLogic 2010